English 轉到手機版
 
 
林志宇
主任律師


主要專業範疇
交通意外及人身傷害
僱員補償申索
婚姻及家事訴訟
子女撫養權
婚姻監禮人
刑事案件
民事申索
知識產權侵權
訴訟和調解爭議學歷及專業資格
法律(榮譽)學士
法律碩士
香港仲裁司學會會員
香港律師會成員執業認許
香港高等法院律師
由2004年開始執業語言
英語、廣東話、普通話
 
 
聯絡
電郵: alvin.lim@lims.com.hk網頁皇網頁設計公司 Web design